Doimiy aholi soni
2 942 ming kishi
2022-yil 1-yanvar holatiga
Oilalar soni
852 110
2022-yil 1-yanvar holatiga
Tug'ilganlar soni
72 659 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
O'lganlar soni
18 121 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
Nikohlar soni
25 692
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ajrimlar soni
4 086
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ko'chib kelganlar soni
35 265 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ko'chib ketganlar soni
40 333 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga