Doimiy aholi soni
2 861 ming kishi
2022-yil 1-yanvar holatiga
Oilalar soni
949 135
2022-yil 1-yanvar holatiga
Tug'ilganlar soni
63 034 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
O'lganlar soni
18 891 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
Nikohlar soni
22 783
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ajrimlar soni
5 571
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ko'chib kelganlar soni
111 919 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ko'chib ketganlar soni
73 660 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga