Doimiy aholi soni
2 743 ming kishi
2022-yil 1-yanvar holatiga
Oilalar soni
662 926
2022-yil 1-yanvar holatiga
Tug'ilganlar soni
80 975 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
O'lganlar soni
12 786 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
Nikohlar soni
26 497
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ajrimlar soni
26 497
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ko'chib kelganlar soni
11 911 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ko'chib ketganlar soni
17 699 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga