Doimiy aholi soni
879 ming kishi
2022-yil 1-yanvar holatiga
Oilalar soni
228 588
2022-yil 1-yanvar holatiga
Tug'ilganlar soni
23 244 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
O'lganlar soni
4 173 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
Nikohlar soni
8 065
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ajrimlar soni
1 411
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ko'chib kelganlar soni
8 714 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ko'chib ketganlar soni
10 117 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga