Doimiy aholi soni
4 031 ming kishi
2022-yil 1-yanvar holatiga
Oilalar soni
989 615
2022-yil 1-yanvar holatiga
Tug'ilganlar soni
110 455 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
O'lganlar soni
18 808 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
Nikohlar soni
36 270
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ajrimlar soni
4 174
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ko'chib kelganlar soni
9 591 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ko'chib ketganlar soni
17 636 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga