Doimiy aholi soni
1 949 ming kishi
2022-yil 1-yanvar holatiga
Oilalar soni
458 533
2022-yil 1-yanvar holatiga
Tug'ilganlar soni
40 273 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
O'lganlar soni
8 756 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
Nikohlar soni
15 746
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ajrimlar soni
1 467
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ko'chib kelganlar soni
11 826 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ko'chib ketganlar soni
18 588 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga