Doimiy aholi soni
3 408 ming kishi
2022-yil 1-yanvar holatiga
Oilalar soni
830 913
2022-yil 1-yanvar holatiga
Tug'ilganlar soni
97 079 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
O'lganlar soni
14 981 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
Nikohlar soni
30 582
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ajrimlar soni
2 867
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ko'chib kelganlar soni
11 580 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ko'chib ketganlar soni
20 726 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga