Doimiy aholi soni
1 034 ming kishi
2022-yil 1-yanvar holatiga
Oilalar soni
293 762
2022-yil 1-yanvar holatiga
Tug'ilganlar soni
26 575 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
O'lganlar soni
4 848 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
Nikohlar soni
9 210
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ajrimlar soni
1 224
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ko'chib kelganlar soni
9 522 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ko'chib ketganlar soni
11 026 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga