Doimiy aholi soni
2 931 ming kishi
2022-yil 1-yanvar holatiga
Oilalar soni
763 675
2022-yil 1-yanvar holatiga
Tug'ilganlar soni
79 968 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
O'lganlar soni
13 540 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
Nikohlar soni
25 038 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ajrimlar soni
3 171 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ko'chib kelganlar soni
3 142 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ko'chib ketganlar soni
5 953 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga