Doimiy aholi soni
1 443 ming kishi
2022-yil 1-yanvar holatiga
Oilalar soni
333 958
2022-yil 1-yanvar holatiga
Tug'ilganlar soni
41 313 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
O'lganlar soni
5 930 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
Nikohlar soni
13 318
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ajrimlar soni
1 283
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ko'chib kelganlar soni
8 993 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ko'chib ketganlar soni
11 484 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga