Doimiy aholi soni
3 896 ming kishi
2022-yil 1-yanvar holatiga
Oilalar soni
1 101 705
2022-yil 1-yanvar holatiga
Tug'ilganlar soni
99 146 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
O'lganlar soni
18 703 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
Nikohlar soni
32 804
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ajrimlar soni
4 295
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ko'chib kelganlar soni
10 857 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ko'chib ketganlar soni
14 868 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga