Doimiy aholi soni
1 976 800 ming kishi
2022-yil 1-yanvar holatiga
Oilalar soni
547 781
2022-yil 1-yanvar holatiga
Tug'ilganlar soni
43 173 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
O'lganlar soni
9 132 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
Nikohlar soni
16 923
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ajrimlar soni
2 084
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ko'chib kelganlar soni
6 672 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ko'chib ketganlar soni
10 991 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga