Doimiy aholi soni
3 254 ming kishi
2022-yil 1-yanvar holatiga
Oilalar soni
873 507
2022-yil 1-yanvar holatiga
Tug'ilganlar soni
84 664 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
O'lganlar soni
16 409 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
Nikohlar soni
26 740 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ajrimlar soni
3 945 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ko'chib kelganlar soni
6 965 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ko'chib ketganlar soni
9 796 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga